• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “YEC Visit @ SET” ส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

“YEC Visit @ SET” ส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย จัดกิจกรรม “YEC Visit @ SET” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่ออนาคตให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ เพื่อนำไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ รวมถึงรณรงค์ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมีการบรรยาย “ลงทุนแบบคนรุ่นใหม่” พร้อมเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน โดยมี รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ร่วมเปิดงาน เมื่อ 30 พ.ค. 2562

Previous «
Next »

Recent Posts