• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วัตสัน ร่วมกับ โดฟ จัดแคมเปญ “Watsons Green Ribbon” จำหน่ายโบเขียวระดมทุน มอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย

วัตสัน ร่วมกับ โดฟ จัดแคมเปญ “Watsons Green Ribbon” จำหน่ายโบเขียวระดมทุน มอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดกิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียว ภายใต้แคมเปญ “Watsons Green Ribbons” ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในวันสตรีสากล วัตสันร่วมรนณรงค์ และสนับสนุนให้ผู้หญิงรักตัวเอง เคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับสถาณภาพความเท่าเทียมกันในสังคม และเติมพลังบวกให้กับผู้หญิง นำโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director วัตสัน ประเทศไทย (คนที่ 2 จากทางซ้าย) ร่วมกับ โดฟ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายโบว์เขียวทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) นำโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนบรรดาเด็กและสตรีที่กำลังประสบปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจในประเทศไทยทย 

Previous «
Next »