• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ขึ้นแท่นองค์กรผู้เป็นส่วนสำคัญ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (กพร.) ฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

“เส้นหมี่อบแห้งไวไว” ขึ้นแท่นองค์กรผู้เป็นส่วนสำคัญ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (กพร.) ฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 4 ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไว เป็นผู้แทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนผู้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธวัช เบญจาทิกุล (ที่ 3 ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ (ที่ 1 ซ้าย) พร้อมด้วย นางดรุณี นิธิทวีกุล (ที่ 2 ซ้าย)รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายเอกพงษ์ คำเทพ (ที่ 5 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์เส้นหมี่อบแห้งไวไว ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังสุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts