• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยวาโก้ ร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้ากิจกรรมขวดใสเพื่อโลกสวย ตั้งเป้าแปรรูป PET 1.62 ล้านขวดเป็นเส้นด้ายผลิตชุดชั้นในวาโก้

ไทยวาโก้ ร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้ากิจกรรมขวดใสเพื่อโลกสวย ตั้งเป้าแปรรูป PET 1.62 ล้านขวดเป็นเส้นด้ายผลิตชุดชั้นในวาโก้

กิจกรรม ขวดใสเพื่อโลกสวย” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “Wacoal We Care” ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดขยะชุมชน ด้วยการคัดแยกขวด PET และรวบรวมมาบริจาคให้กับวาโก้ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป้าแปรรูปขวดพลาสติกเดือนละ 1 ตันหรือเทียบเท่าขวดน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวนกว่า 45,000 ขวด ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส จะนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นเส้นด้าย คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ในเครือวาโก้ ภายในแนวคิด Eco Bra โดยชุดชั้นใน 1 ตัวใช้เส้นใยที่รีไซเคิลจากขวด PET ประมาณ 3 ขวด พิธีส่งมอบขวด PET ล็อตแรกจัดขึ้น ณ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม โดยนายอนิเวช ติวารี (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการดำเนินงาน ภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจรีไซเคิล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รับมอบขวดน้ำดื่มที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต หรือ PET จาก นายเมธา สุภากร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหารและนายพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Previous «
Next »

Recent Posts