• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เวียตเจ็ทจับมือ UPS สร้างเครือข่ายขนส่งสินค้าระดับโลกจากเอเชีย

เวียตเจ็ทจับมือ UPS สร้างเครือข่ายขนส่งสินค้าระดับโลกจากเอเชีย

สายการบินเวียตเจ็ท และ UPS ร่วมลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อยกระดับเครือข่ายการขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยขยายเส้นทางการค้าจากเอเชียสู่สหรัฐอเมริกา

การลงนามในข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้เวียตเจ็ทสามารถเข้าถึงเครือข่ายระดับสากล ด้วยฝูงบิน “หางน้ำตาล” ของ UPS ในขณะที่ UPS เองก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และทั่วภูมิภาคเอเชีย ด้วยเครือข่ายเส้นทางบินของเวียตเจ็ท ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากขึ้น

เที่ยวบินขนส่งสินค้าเที่ยวบินแรกของ UPS และเวียตเจ็ทดำเนินการสำเร็จราบรื่นด้วยดีเมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้าจากกรุงฮานอยสู่สหรัฐอเมริกา และได้แวะพักระหว่างทางที่เมืองอินชอน (เกาหลีใต้) เส้นทางบินดังกล่าวให้บริการทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสินค้าที่ขนส่งประกอบไปด้วยสิ่งทอ อาหารทะเล เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ โดยสินค้าจะถูกรวบรวมจากศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย จากนั้นจึงขนส่งมายังกรุงฮานอยเพื่อดำเนินการขนส่งไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไป

เวียตเจ็ทและ UPS ยังมีเที่ยวบินบรรทุกสินค้าที่ให้บริการในเส้นทางบินระหว่างโฮจิมินห์และกรุงกัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) โดยใช้ฝูงบินของ UPS พร้อมกันนี้ ทั้งสองยังได้ผนึกกำลังในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศบนเที่ยวบินโดยสารของเวียตเจ็ท ในเส้นทางบินระหว่างโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย

“การลงนามในข้อตกลงกับเวียตเจ็ทครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของการทำการค้ากับเวียดนาม” นายรัสเซล รี้ด กรรมการผู้จัดการ UPS ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าว “เศรษฐกิจของเวียดนามกำลังเติบโตและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและกระแสการค้าระดับสากล UPS และเวียตเจ็ทมุ่งหวังขยายโอกาสในการนำเข้าและส่งออกแก่ผู้ประกอบการทุกขนาดในเวียดนาม ให้สามารถทำการค้ากับคู่ค้าได้อย่างมั่นใจในระดับสากล”

ก่อนการลงนามในข้อตกลงครั้งนี้ เวียตเจ็ทและ UPS เอ็กซ์เพลสได้ร่วมมือในการให้บริการขนส่งสินค้าบนเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและโฮจิมินห์ สู่กรุงเทพมหานคร

นายโด๋ ซวน กวาง ผู้อำนวยการทั่วไป เวียตเจ็ท คาร์โก้ กล่าวว่า “นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายเส้นทางบินของเที่ยวบินโดยสารทั้งในประเทศไทยและเวียดนามแล้ว เวียตเจ็ทยังเป็นสายการบินแรก ๆ ที่เริ่มดำเนินการธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธิ์ทางธุรกิจที่ออกแบบขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิค-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ความร่วมมือกับ UPS ได้กรุยทางให้เวียตเจ็ทในการยกระดับ กรุงฮานอย โฮจิมินห์ และกรุงเทพมหานครในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค พร้อมให้บริการแบบครบครันที่จุดเดียวเบ็ดเสร็จในการขนส่งสินค้าจากทวีปเอเชียสู่โลกตะวันตก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เราขยายเส้นทางบินภายในประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ กับกระตุ้นการให้บริการในระดับนานาชาติ ไม่เพียงแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือด้วย”

เวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรกของเวียดนามที่ได้รับอนุญาตในดำเนินกิจการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสาร (CIPC) ทั้งยังดำเนินการเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีแผนเปิดเส้นทางบินสู่ไต้หวัน โดยบินตรงจากไทยและเวียดนาม พร้อม ๆ กับการเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางบินปัจจุบันให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ

UPS (ยูพีเอส) เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำในแวดวงโลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การขนส่งสินค้าและพัสดุ บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลกอันล้ำสมัยที่แผ่ขยายไปในกว่า 220 ประเทศ UPS ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วโลกให้ก้าวขึ้นสู่เวทีแข่งขันในระดับสากลอย่างภาคภูมิ

Previous «
Next »

Recent Posts