• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร หลังเวียดนามประกาศสั่งกักตัวนักเดินทางขาเข้า 14 วัน

เวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร หลังเวียดนามประกาศสั่งกักตัวนักเดินทางขาเข้า 14 วัน

วันนี้ฝ่ายการบริหารการบินพลเรือนของเวียดนามประกาศว่า “ผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือบุคคลที่พำนักอยู่หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 14 วัน ก่อนวันเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม จะต้องถูกแยกกักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ประกาศนี้มีผลตั้งแต่ เวลา 00:00 น. (ตามเวลาฮานอย) ของวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งมีการแจ้งให้ทราบต่อไป” ตามประกาศอย่างเป็นทางการของฝ่ายการบริหารการบินพลเรือนของเวียดนามนี้ ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังเวียดนามจะต้องถูกกักตัว ณ สถานที่ที่กำหนดโดยรัฐบาลเวียดนามเป็นเวลา 14 วัน

โดยทางสายการบินเวียตเจ็ท และไทยเวียตเจ็ท ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ถือตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 โดยผู้โดยสารจะสามารถทำการเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางบินเดียวกันได้ฟรี 1 ครั้ง ซึ่งสามารถเลือกช่วงวันเดินทางใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2563 ผู้โดยสารกรุณาติดต่อศูนย์บริการของสายการบินที่ โทร (+66)2 089 1909 หรือทางอีเมลล์ vz.support@vietjetair.com

ทางสายการบินได้ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนามเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสายการบินยังได้มีการปรับความถี่ของเที่ยวบินตามความต้องการในการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต ไปยัง โฮจิมินห์, กรุงเทพฯ ไปยัง ฮานอย / ไฮฟอง / ดาลัด และดานัง ผู้โดยสารที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินได้รับการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและการดูแลจากสายการบิน

สายการบินเวียตเจ็ท และไทยเวียตเจ็ท มุ่งมั่นที่จะให้บริการเที่ยวบินที่ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารในราคาที่ดึงดูดใจ รวมทั้งการให้บริการจากลูกเรือที่ทุ่มเทและเป็นมิตร สายการบินยังคงเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่นเส้นทางอุดรธานีไปยังโฮจิมินห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารและโปรโมชั่น ตารางบินและการจองตั๋วเครื่องบิน สามารถเข้าชมได้ที่ www.vietjetair.com

Previous «
Next »