• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลง ตรวจ COVID-19 ให้สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลง ตรวจ COVID-19 ให้สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ,นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ดัดแปลงเป็นตู้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส “COVID-19 Test Station”ให้กับ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในนามผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 17 ตู้ และมอบให้กับ นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบให้กับโรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 11 ตู้

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กล่าวว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดย ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มีความห่วงใยประชาชนทุกคนในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยได้ประสานขอให้ ทีโอที สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีโอที ได้มีการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาปรับปรุงใช้เป็นตู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Covid-Test Station) เพื่อมอบให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า 200 ตู้

ทีโอที ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาคิดค้น ดัดแปลงนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืองานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของแพทย์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ ทีโอที เร่งพัฒนาตู้ COVID-19 Test Station ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น

ตู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Covid-Test Station) ที่ ทีโอที ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ ได้ติดตั้งตามสถานที่ ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ตู้, โรงพยาบาลโพทะเล 1 ตู้, โรงพยาบาลทับคล้อ 2 ตู้, โรงพยาบาลสามง่าม 1 ตู้, โรงพยาบาลวังทรายพูน 2 ตู้, โรงพยาบาลวชิรบารมี 2 ตู้, โรงพยาบาลบางมูลนาก 2 ตู้, โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 2 ตู้, โรงพยาบาลบึงนาราง 1 ตู้, โรงพยาบาลดงเจริญ 1 ตู้, โรงพยาบาลสากเหล็ก 1 ตู้ และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 11 ตู้

Previous «
Next »

Recent Posts