• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ทีโอที ดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมใช้งาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อุทกภัย ภาคใต้

ทีโอที ดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมใช้งาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อุทกภัย ภาคใต้

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยอย่างรุนแรง โดย นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยภิบัติ ในการนี้นายมรกตฯ ได้ให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมถึง พนักงาน ลูกจ้างของ ทีโอที และมอบถุง “พลังน้ำใจ ทีโอที” ซึ่งบรรจุ เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น จำนวน 500 ถุง พร้อม น้ำดื่ม 300 โหล เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นายมรกต กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องประสบกับเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรง รวมถึงพนักงานของ ทีโอที ด้วย ทั้งนี้ น.อ สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที ท่านมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำชับให้ฝ่ายบริหาร ทีโอที ลงพื้นที่โดยเร็ว และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ส่งการสนับสนุนให้ทุกรูปแบบลงพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมสั่งการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนบริการโทรคมนาคมตามที่หน่วยงานภาครัฐ/ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้องขอ รวมถึงดูแลโครงข่ายสื่อสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ท่านประธาน บมจ.ทีโอที ให้เร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงาน/ลูกจ้างผู้ประสบภัยโดยเร็วอีกด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts