• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • TK มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

TK มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีให้แก่บุตรพนักงานประจำปี 2562 ซึ่ง TK มอบให้บุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 898 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,000 บาท

บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไปด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัว

Previous «
Next »