• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานประกันสังคม

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานประกันสังคม

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้กับหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยมีนางพัชรี รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ร่วมพิธีรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก

Previous «
Next »

Recent Posts