• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เปิดรับสมัครแล้ว! เวทีประกวด “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัครแล้ว! เวทีประกวด “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส. โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคกลางและกรุงเทพฯ และรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ พร้อมมี “การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น” เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทุกภาคและรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2070-0088, 06-2070-0099 และโทรสารหมายเลข 0-2101-6789 หรือดูตารางการรับสมัครและการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com/thaiculture

Previous «
Next »