• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตประกันภัย สนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวผกาทิพย์ หนองหารพิทักษ์ Head of Human Resource บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนอาหาร จำนวน 2,000 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยมี นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »