• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตประกันภัย สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าและสังคม ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

ธนชาตประกันภัย สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าและสังคม ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวาระการฉีดวีคซีนแห่งชาติของรัฐบาล จึงออกนโยบายให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ รวมถึงเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่ในปัจจุบัน

Previous «
Next »