• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยเวิลด์แวร์ฯ สนับสนุนพันธมิตร IRPC-KFC สร้างจุดทิ้ง จัดการขยะพลาสติก

ไทยเวิลด์แวร์ฯ สนับสนุนพันธมิตร IRPC-KFC สร้างจุดทิ้ง จัดการขยะพลาสติก

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และคู่ค้ารายใหญ่ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ร่วมเสวนาเรื่องการบริหารจัดการขยะพลาติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) สร้าง Drop point จุดทิ้งขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในร้าน KFC เป็นจุดเริ่มต้นการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ แล้วผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถาดอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งมูลนิธิกระจกเงา และ บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นที่ KFC สาขาแสงโสม ถ.วิภาวดีรังสิต เป็นแห่งแรก ก่อนขยายตัวไปยังสาขาอื่น

คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ซึ่งเราเป็นผู้ผลิต ช้อน ส้อม มีด พลาสติก ให้กับ KFC เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง IRPC และ KFC ให้เรามีส่วนร่วมในโครงการบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งทำให้สินค้าช้อน ส้อม มีด พลาสติกหลังจากใช้เสร็จ ไม่ถูกทิ้งกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมในระยะยาว แต่สามารถมีกระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรรูปไปเป็นสินค้าอื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งผมมองว่าการร่วมมือกันจัดการขยะของทั้งซัพพลายเชน เป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

Previous «
Next »

Recent Posts