• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19

ไทยเวียตเจ็ทอาสาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ สมาชิกสมาคมสายสายการบินแห่งประเทศไทย ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์และพยาบาล ณ จุดบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ระหว่างการให้บริการฉีดวัคซีน อาสาสมัครจากสายการบินฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เข้ารับการฉีดวัควีนอย่างเต็มที่ตลอดขั้นตอนการให้บริการ เช่น การลงทะเบียน การวัดความดันโลหิต การฉีดวัคซีน ฯลฯ ยังผลให้กระบวนการให้บริการวัคซีนเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี

“ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทย เราจะสามารถข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน ผมซาบซึ้งในความช่วยเหลือของสมาชิกสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนเป็นอย่างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงเป้าประสงค์ร่วมของเราในการเอาชนะวิกฤติที่ยากลำบากนี้ พร้อมมุ่งหวังที่จะกลับมาสยายปีกบนท้องฟ้าด้วยกันอีกครั้งในเร็ววัน” นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าว

เร็ว ๆ นี้ สายการบินฯ ได้ขยายระยะเวลาโครงการบัตรโดยสารสมนาคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 บัดนี้ สายการบินฯ ได้ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมอบแก่สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แห่งประเทศไทย รวมถึงแพทย์และพยาบาลจาก 160 โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร โดยได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

Previous «
Next »

Recent Posts