• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ไทยเวียตเจ็ทหนุนการเติบโตของตลาดการเดินทางภายในประเทศเกือบ 40% ในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมเผยแผนเตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับพนักงานทุกคน

ไทยเวียตเจ็ทหนุนการเติบโตของตลาดการเดินทางภายในประเทศเกือบ 40% ในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมเผยแผนเตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับพนักงานทุกคน

จากสถิติของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) รายงานจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศไทยทั้งหมดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารถึงเกือบ 40% จากทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ และทางสายการบินฯยังได้เพิ่มความจุที่นั่งขึ้นสูงถึง 72% โดยได้ให้บริการผู้โดยสารทั้งหมด 197,630 คน

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทยังเป็นสายการบินแรกที่กลับมาให้บริการเที่ยวบินข้ามภาคอีกครั้ง โดยเริ่มจากเส้นทางระหว่างภูเก็ตและเชียงราย และยังมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดที่เชื่อมต่อ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี เพื่ออำนวยสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุกคน

นอกจากนี้ นางเหวียน ถิ ถวิ บิ่ง รองประธานสายการบินเวียตเจ็ท ยังได้เปิดเผยว่าทางสายการบินกำลังวางแผนให้พนักงานทุกคนของสายการบินได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

Previous «
Next »