• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค ร่วมงาน Sustainability for Business Forum (SBF20) ครั้งที่ 4 ในปี 2020

เต็ดตรา แพ้ค ร่วมงาน Sustainability for Business Forum (SBF20) ครั้งที่ 4 ในปี 2020

เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมงาน Sustainability for Business Forum (SBF20) ครั้งที่ 4 จัดโดยหอการค้าระหว่างประเทศ นำโดยหอการค้าไทย – ฝรั่งเศส หอการค้าไทย – เนเธอร์แลนด์ และหอการค้าไทย – สวีเดน โดยภายในงานมีการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจด้านความยั่งยืน ภายใต้ประเด็นต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อการฟื้นตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Recovery

เต็ดตรา แพ้ค ยังได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Food for the future (อาหารเพื่ออนาคต) โดยการเสวนามีเนื้อหามุ่งเน้นไปยังเรื่องนวัตกรรม ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และแผนงานเกษตรกรรมที่ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเกษตรกรและสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน ระหว่างการสนทนา มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทในการนำอาหารจากแหล่งที่ผลิตไปยังสถานที่ที่บริโภค นอกจากนี้เขายังพูดถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และแนวทางของเต็ดตรา แพ้คในการนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนอีกด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts