• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค จัดกิจกรรมส่งต่อน้ำดื่มดีไซน์ Go Nature. Go Carton ให้คนที่คุณห่วงใย

เต็ดตรา แพ้ค จัดกิจกรรมส่งต่อน้ำดื่มดีไซน์ Go Nature. Go Carton ให้คนที่คุณห่วงใย

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก จัดกิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เชิญชวนคุณส่งต่อน้ำดื่มให้คนที่คุณห่วงใยเพียงแค่แท๊กเพื่อนหรือคนที่คุณอยากมอบ “น้ำดื่มดีไซน์ #GonatureGocarton บอกเล่าเรื่องราวความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมของเต็ดตรา แพ้ค” ให้ พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากมอบให้คนคนนั้น เหตุผลของใครที่ถูกใจเต็ดตรา แพ้คจะได้รับรางวัลเป็นน้ำดื่มดีไซน์ #GonatureGocarton ไปทั้งผู้ให้และผู้รับ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเปิดตัวการกล่องน้ำดื่มดีไซน์ใหม่ ซึ่งบริษัทได้จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบกล่องเครื่องดื่มรุ่น Tetra Prisma® Aseptic 330 Square ที่มีฝาปิด DreamCap™ 26 ภายใต้แนวคิด “Go Nature. Go Carton.” แคมเปญเพื่อย้ำความตั้งใจในการพัฒนาโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ ซึ่งผลงานการออกแบบของผู้ชนะทั้งประเภททั้งบุคคลทั่วไป และนักศึกษา ได้ถูกนำไปใช้เป็นลวดลายบนกล่องน้ำดื่มขององค์กร ซึ่งทางบริษัทฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเสมอ จึงเปรียบเสมือน Brand Ambassador ของเต็ดตรา แพ้ค ที่หลายคนคุ้นตาอีกด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts