• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สตาร์บัคส์ ส่งต่อความสุขให้ชุมชน สนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดและองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย

สตาร์บัคส์ ส่งต่อความสุขให้ชุมชน สนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดและองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย นำโดยคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) สตาร์บัคส์ ร่วมส่งต่อความสุขให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Starbucks Foundation เพื่อร่วมกับ Planet Water Foundation องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งมั่นในการมอบน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด พร้อมทั้งติดตั้งส่งมอบถังเก็บน้ำที่มีระบบกรองน้ำสะอาดแก่ชุมชนโรงเรียนวังจระเข้ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและเยาวชนในชุมชนผ่านกิจกรรมสันทนาการ อาทิ ความรู้ด้านเชื้อโรคและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 และการรักษาสุขอนามัยที่ดี

คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “สตาร์บัคส์ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Planet Water Foundation ในการส่งมอบน้ำสะอาดและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่เยาวชนชุมชนโรงเรียนวังจระเข้ น้ำสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงค์ชีวิต สตาร์บัคส์ไม่เพียงมุ่งมั่นแต่การส่งมอบกาแฟคุณภาพเยี่ยมและ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ที่ดีเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพาร์ทเนอร์ ลูกค้า และชุมชน ตลอดมา สตาร์บัคส์พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกแห่งที่เราสามารถทำได้”

สตาร์บัคส์ ส่งมอบอาคารถังเก็บน้ำแก่ชุมชนโรงเรียนวังจระเข้

พาร์ทเนอร์ร่วมติดตั้งอาคารถังเก็บน้ำ

พาร์ทเนอร์ร่วมติดตั้งอาคารถังเก็บน้ำ

สตาร์บัคส์และเยาวชนในกิจกรรมสันทนาการ

Previous «
Next »

Recent Posts