• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • พิธีเปิดการทดสอบตลาด “โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563” (SME Provincial Champions 2020)

พิธีเปิดการทดสอบตลาด “โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2563” (SME Provincial Champions 2020)

นิธรวดี สมบูรณ์, ดร.ศรายุทธ แสนมี, และ ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ร่วมเปิดงานการทดสอบตลาด “โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี” (SME Provincial Champions 2020) เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู่การบูรณาการเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ภายในงานพบกับสุดยอดสินค้า และบริการจากเหล่าผู้ประกอบการ เส้นทางท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวจาก 77 จังหวัด การเสวนาให้ความรู้ มินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปินดัง และกิจกรรมแจกรางวัลบนเวทีอีกมากมาย โดยพิธีเปิดมี สุฐิตา โชติจุฬางกูร, กิตติ พรศิวะกิจ, ดร.ธีเรืองวินท์ นฤนาท, ปราชญ์ พัธโนทัย, ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ และ ฐานิตา ดงศรี มาร่วมงาน ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์)

Previous «
Next »