• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

SK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมด้วย โกวิท หรรษ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการ และ ภากร ตั้งนุกูลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศิรกร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ศิรกร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 368 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SK”

Previous «
Next »

Recent Posts