• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • Covid-19: สิงคโปร์ประกาศมาตรการเชิงรุกรับมือ Covid-19 เปิดตัวแคมเปญ “SG CLEAN” ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

Covid-19: สิงคโปร์ประกาศมาตรการเชิงรุกรับมือ Covid-19 เปิดตัวแคมเปญ “SG CLEAN” ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศสิงคโปร์และในระดับโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในหมู่ประชาชน และลดโอกาสในการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ (ICA) มีมาตรการตรวจคัดกรองสุขภาพ และวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว ณ ด่านตรวจทุกแห่ง ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นอกจากนี้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนเป็นพื้นที่อันตราย สิงคโปร์จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายกระทรวง เพื่อร่วมกันบังคับใช้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประเทศสิงคโปร์ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจจะทำหน้าที่บังคับใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าและขาออก

นอกเหนือจากมาตรการควบคุมบริเวณเขตแดนแล้ว ด่านที่สองของการป้องกันคือการระบุตัวและคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อไวรัส รวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ 6,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งในงบประมาณนี้ เงินจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ฯ ได้ถูกจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุข (MOH) เพื่อรับมือและเยียวยากรณีเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุด ณ ตอนนี้ บุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อ Covid-19 ได้ถูกแยกตัวเพื่อติดตามอาการ และผู้ใกล้ชิดก็ได้ถูกกักตัวอยู่ตามสถานที่ที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จำเป็นต้องกักกันตนเองสามารถแจ้งสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา เพื่อลาหยุด (Leave of Absence : LOA) หรือกักตัวอยู่ที่บ้าน (Stay Home Notices : SHN) โดยจะต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการพบเจอบุคคลอื่น และจดรายละเอียดว่ามีบุคคลใดบ้างที่ได้ใกล้ชิดในระหว่างกักตัว

รณรงค์การรักษาสุขอนามัยที่ดีกับแคมเปญ SG CLEAN

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “SG Clean” เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาสุขอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรธุรกิจ

เพื่อยกระดับการรักษาสุขอนามัยที่ดีในระดับประเทศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ESG) สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECDA) การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) กระทรวงคมนาคม (MOT) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ในการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศให้ร่วมยึดหลักปฏิบัติสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญ “SG Clean”

ภายใต้แคมเปญนี้ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ “SG Clean” จะถูกนำไปมอบให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์อาหาร สถานีขนส่งสาธารณะ อย่างสถานีรถไฟ หรือจุดเปลี่ยนรถประจำทาง โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ อาคารสนามบิน รีสอร์ทแบบครบวงจร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ

โดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านความสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งปรับมาให้เหมาะสมต่อความต้องการและวิธีดำเนินงานของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งก่อนที่จะได้เครื่องหมายรับรอง “SG Clean” สถานที่นั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรหรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลความสะอาด และรักษาสุขอนามัยอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ

โปรแกรมการรับรองนี้จะเริ่มนำมาใช้กับองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างดีที่สุด

สร้างนิสัยการรักษาสุขอนามัยที่ดี ทั้งส่วนบุคคลและในสถานที่สาธารณะ

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง จุดประสงค์ในระยะยาวจึงไม่ใช่เพียงการรับมือกับวิกฤติในปัจจุบัน แต่เป็นการปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้จะล่วงพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ สนามบินสิงคโปร์ชางงี และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น

  • สนามบินนานาชาติชางงี ได้เพิ่มจุดวางเจลทำความสะอาดมือกว่า 50% ทั่วทั้ง 4 อาคาร เช่น หลังผ่านเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกและขาเข้า บนเสา และบริเวณอื่น ๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น

  • ศูนย์การค้า Jewel Changi Airport มีจุดตรวจคัดกรอง ณ ทางเข้าห้าง ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งสำหรับพนักงานและผู้เข้าใช้บริการทุกคน อีกทั้งยังมีเจลทำความสะอาดมือให้บริการตามจุดสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกโซน Canopy Park และเครื่องเล่นสันทนาการอื่นๆ รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการลูกค้าทั้งหมด

  • มารีน่า เบย์ แซนด์ส ได้เพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทั่วทั้งบริเวณ รวมถึงบริเวณทางเข้าออกในส่วนของโรงแรม และร้านค้า นอกจากนี้ยังได้ปิดทางเข้าออกโซน The Shoppes บางส่วนเพื่อให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิได้สะดวกขึ้น

  • รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ถึง 700% ทั้งในบริเวณโรงแรม และพื้นที่ส่วนกลาง (เช่น บนโต๊ะเคาน์เตอร์ และบริการรถรับส่งของโรงแรม) เครื่องเล่นต่าง ๆ (รวมถึงการฆ่าเชื้อบริเวณราวบันได คอกหมุน ฯลฯ) ไปจนถึงในร้านอาหารและเครื่องดื่ม (ภัตตาคารและห้องครัว)

สำหรับนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ 

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคการท่องเที่ยวและเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ในขณะนี้ หรือผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ โดย STB จะมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวต่อการวางแผนเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบัน และ STB ยังได้เผยแพร่คำแนะนำในการรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งบนเว็บไซต์ และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg)

Previous «
Next »