• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. เอ็ม บี เค ชวนร่วม SET Social Impact Fair 2019 “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันนี้-30 มิ.ย. 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. เอ็ม บี เค ชวนร่วม SET Social Impact Fair 2019 “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันนี้-30 มิ.ย. 2562

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน SET Social Impact Fair 2019 “ผ้าเปลี่ยนโลก” เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน 19 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค พบสินค้า ผ้าย้อมคราม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มีเสน่ห์ด้วยดีไซน์และรังสรรค์ด้วยวิถีธรรมชาติ วันนี้-30 มิ.ย. 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

Previous «
Next »