• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ห้ามพลาดกับหลักสูตร SET SE102 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคม เข้มข้นด้วยเนื้อหาจากวิทยากรมืออาชีพชั้นนำ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ บัญชี การตลาด ตลอดจนการสร้างแบรนด์ อบรมตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 มีนาคม 2563 ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook : SET Social Impact

Previous «
Next »

Recent Posts