• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SET มอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ แก่สมาคมเสริมสร้างชีวิต

SET มอบคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ แก่สมาคมเสริมสร้างชีวิต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง แก่สมาคมเสริมสร้างชีวิต (Living Association) หนึ่งในองค์กรที่อยู่ในโครงการ SET Social Impact Platform เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อบรมและสัมมนาของงานด้านฟื้นฟูผู้มีประสบการณ์ทางด้านจิตเวช โดยมีรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมตัวแทนพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบให้แก่ธีระชัย สราญรมย์ นายกสมาคมเสริมสร้างชีวิต และศิริพร เชี่ยววัฒนากุล อุปนายกสมาคมฯ

Previous «
Next »