• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SET ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

SET ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ กสศ. ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “SET ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

Previous «
Next »