• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน

SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบถุงผ้าโครงการ “SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน” ที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมระบายสีบนถุงผ้า ให้แก่ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมมอบเงินบริจาคจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และเงินบริจาคที่ชาว SET ร่วมบริจาค เพื่อนำไปปรับปรุงห้องผ่าตัด รวม 78,735 บาท

Previous «
Next »