• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในเดือนรอมฏอน

“ซือดะ” มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในเดือนรอมฏอน

นางสาวจิราพร ณัฐคุณานนท์ (ที่ 4 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ เป็นผู้แทนเข้ามอบมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ เพื่อใช้สำหรับการละศีลอด ให้แก่โรงเรียนพิมานวิทย์ (เดิมอนุเคราะห์อิสลาม) เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตลอดจนใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน โดยทีมผู้บริหารโรงเรียน และคณะนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพิมานวิทย์ (เดิมอนุเคราะห์อิสลาม) เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »