• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัด จัดเซ็ตโปรโมชั่น “สก๊อต คิตซ์ ช็อกโก ทัมเบลอร์”

สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัด จัดเซ็ตโปรโมชั่น “สก๊อต คิตซ์ ช็อกโก ทัมเบลอร์”

สก๊อต คิตซ์ ซุปไก่สกัด จัดเซ็ตโปรโมชั่น “สก๊อต คิตซ์ ช็อกโก ทัมเบลอร์” เป็นซุปไก่สกัดสูตรสำหรับเด็ก เด็กในวัยเจริญเติบโตและต้องการสารอาหารที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัย พิเศษด้วยสก๊อต คิตซ์ ช็อกโก ซุปไก่สกัด ขนาด 42 มล. จำนวน 3 ขวด พร้อมทัมเบลอร์ ราคาเพียง 115 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Lotus’s go fresh และ Tesco Lotus express ทุกสาขา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

Previous «
Next »