• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SCM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SCM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นพ. สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 8 กันยายน 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SCM”

Previous «
Next »

Recent Posts