• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้นำในธุรกิจให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 148,874.25 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SCGP”

Previous «
Next »

Recent Posts