• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • SA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

SA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และ ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไซมิส แอสเสท ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ไซมิส แอสเสท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,113.51 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SA”

Previous «
Next »

Recent Posts