• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • แควนตัสกรุ๊ปประกาศผลกระทบผู้โดยสารและพนักงานจากการระงับเที่ยวบินเหตุไวรัสโควิด-19

แควนตัสกรุ๊ปประกาศผลกระทบผู้โดยสารและพนักงานจากการระงับเที่ยวบินเหตุไวรัสโควิด-19

จากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แควนตัสกรุ๊ปประกาศปรับลดเที่ยวบินสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์เส้นทางบินต่างประเทศลงร้อยละ 90 และเส้นทางบินภายในประเทศลงร้อยละ 60 ล่าสุด (19 มีนาคม 2563) แควนตัสกรุ๊ปได้ออกประกาศอีกครั้งถึงผลกระทบต่อผู้โดยสารและพนักงานจากความต้องการเดินทางลดลงจากเหตุการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 รวมถึงกรณีที่รัฐบาลแนะนำมิให้เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เที่ยวบินต่างประเทศจะยังคงให้บริการตามปรกติจนถึงปลายเดือนมีนาคมเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศ แต่หลังจากนั้นจะหยุดให้บริการบินชั่วคราวอย่างน้อยถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และในฐานะสายการบินแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย แควนตัสกรุ๊ปยังคงเจรจากับรัฐบาลประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ต่อไป

ในการนี้เครื่องบินกว่า 150 ลำจะจอดอยู่ชั่วคราว รวมถึงเครื่องบินแอร์บัส A380 เครื่องบินโบอิ้ง747 และเครื่องบินโบอิ้ง787-9 ของสายการบินแควนตัส และเครื่องบินโบอิ้ง787-8 ของสายการบินเจ๊ทสตาร์ โดยสายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์กำลังเจรจากับสนามบินต่างๆ รวมถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการขออนุญาตจอดเครื่องบินเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเที่ยวบินเส้นทางบินภายในประเทศ เส้นทางบินระหว่างภูมิภาคและขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งมีความจำเป็นยังคงดำเนินต่อไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ทั้งนี้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารภายในประเทศบางลำอาจจะนำมาใช้เพื่อขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างเดียว ในส่วนของการดำเนินงานของแควนตัส รอยัลตี้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากการประกาศในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงเน็ทเวิร์คเส้นทางบินต่างประเทศ

  • สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์งดให้บริการบินชั่วคราวในเส้นทางบินต่างประเทศทั้งหมดตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามอาจให้บริการในบางเที่ยวบินในบางเส้นทางขึ้นอยู่กับการเจรจากับรัฐบาลซึ่งขณะนี้ยังดำเนินอยู่
  • สายการบินเจ๊ทสตาร์ เอเชีย (สิงคโปร์) จะหยุดให้บริการเที่ยวบินทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่ 23 มีนาคมถึงอย่างน้อย 15 เมษายน 2563
  • สายการบินเจ๊ทสตาร์ แจแปน จะหยุดให้บริการเที่ยวบินต่างประเทศชั่วคราว และหยุดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  • สายการบินเจ๊ทสตาร์ แปซิฟิก (เวียดนาม) จะหยุดให้บริการเที่ยวบินต่างประเทศชั่วคราว และหยุดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม

การเปลี่ยนแปลงเน็ทเวิร์คเส้นทางบินต่างประเทศ

แควนตัสกรุ๊ปจะยังคงเชื่อมต่อเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางภูมิภาคเกือบทั้งหมดที่สายการบินแควนตัส สายการบินแควนตัสลิ้งค์ และสายการบินเจ๊ทสตาร์ที่ปัจจุบันให้บริการอยู่ โดยเที่ยวบินที่ลดลงร้อยละ 60 จะเป็นการลดความถี่จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ รวมถึงมีเที่ยวบินที่หยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว และเลื่อนเปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่ออกไป

ผลกระทบต่อบุคลากร

เพื่อให้สามารถยืดระยะเวลาการทำงานให้ได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ สายการบินแควนตัสและสายการบินเจ๊ทสตาร์จะให้พนักงานส่วนใหญ่จากทั้งหมด 30,000 คน หยุดงานจนถึงอย่างน้อยที่สุดสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ระหว่างนี้สามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนและหยุดงานระยะยาว รวมถึงจะมีแนวทางอื่นๆ เช่น ลาหยุดโดยรับเงินครึ่งหนึ่ง และเกษียณอายุการทำงาน พนักงานที่อาจจะหยุดน้อยในช่วงแรกสามารถขอเพิ่มวันหยุดได้ยาวถึง 4 สัปดาห์ และน่าเสียดายที่ระยะเวลาหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับพนักงานบางรายอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในส่วนของฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารสายการบินได้มีการปรับตัดลดเงินเดือนลงจากเดิมที่ประกาศไว้ก่อนหน้า 30% เป็นไม่รับเงินเดือน 100% จนถึงอย่างน้อยที่สุดภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ (30 มิถุนายน 2563) เช่นเดียวกับประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการ รวมทั้งยกเลิกโบนัสประจำปีของฝ่ายบริหารทั้งหมด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีมติเลื่อนจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ จาก 9 เมษายน เป็น 1 กันยายน 2563 รวมทั้งยกเลิกการซื้อหุ้นคืนจากตลาดจากที่เคยประกาศก่อนหน้านี้

ความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารแควนตัสกรุ๊ป

ในการนี้ มร.อลัน จอยส์ ประธานกรรมการบริหารแควนตัสกรุ๊ป เปิดเผยว่า “จากการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเดินทางลดลงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนกระทบต่อทุกสายการบินอย่างมาก แควนตัสกรุ๊ปของเรามีสภาวะทางการเงินที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเรามีค่าจ้างที่ต้องจ่ายปีละกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (73,000 ล้านบาท) และจากการที่เราเผชิญกับรายได้ที่ลดลงอย่างมากทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างหนักในการประคับประคองอนาคตของสายการบินแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย มีเครื่องบินถึง 150 ลำที่ต้องจอดไว้เฉยๆ และเป็นเรื่องเศร้าที่บุคลากรส่วนใหญ่ของเราไม่ได้ทำงาน ดังนั้นแทนที่จะเสียบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ทำงานที่เราต้องการหลังจากที่วิกฤตนี้ผ่านไป เราจึงจำเป็นต้องลดจำนวนคนทำงานลง 2 ใน 3 จากบุคลากรทั้งหมด 30,000 จนถึงอย่างน้อยที่สุดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้”

“ช่วงเวลานี้พนักงานส่วนใหญ่ของเราจะหยุดงานโดยรับค่าจ้างหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีแนวทางเลือกอื่นๆ นอกจากนั้นเรายังได้เจรจากับพาร์ทเนอร์ เช่น ห้างวูลเวิร์ทส (Woolworths) เกี่ยวกับงานพาร์ทไทม์ให้บุคลากรของเรา นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรของเรา และผู้คนในชุมชนทุกภาคส่วน ไม่มีสายการบินไหนในโลกนี้ที่จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ และสายการบินชั้นนำของโลกต่างลดให้บริการและลดจำนวนพนักงาน งบดุลทางการบินที่แข็งแกร่งของแควนตัสกรุ๊ปนั่นหมายถึงว่าเราต้องฝ่าฟันช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ และนับตั้งแต่เกิดเหตุวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 เราได้รับการสนับสนุนจากผู้โดยสารอย่างมากซึ่งเป็นแรงผลักดันและส่งเสริมความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดียิ่ง” มร.จอยส์กล่าวเสริม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสาร

เพื่อป้องกันการรอคิวเป็นระยะเวลานานสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 และเพื่อลดจำนวนผู้ที่ติดต่อสายการบิน แควนตัสกรุ๊ปแนะนำให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงเท่านั้นติดต่อสายการบิน และเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกต่างๆ แควนตัสกรุ๊ปได้เปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้งการเดินทางของผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ยกเลิกเป็นเครดิตการเดินทาง ซึ่งสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ภายใต้เน็ตเวิร์คของแควนตัสกรุ๊ป สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทางสายการบินจะติดต่อผู้โดยสารนั้นๆ โดยตรงตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 ส่วนผู้โดยสารที่มีตารางการเดินทางก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมและต้องการเปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้งการเดินทางการสามารถได้รับเครดิตเดินทางได้เช่นกัน

สำหรับผู้โดยสารที่ทำบุ๊คกิ้งผ่านแทรเวลเอเย่นต์หรือเว็ปไซต์บุคคลที่ 3 (เช่น Webjet หรือ Booking.com) ขอให้ติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้งกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้โดยตรง

Previous «
Next »