• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความอิ่มใจ จำหน่ายผักราคาประหยัดช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่าง 6-13 ตุลาคม 2564

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความอิ่มใจ จำหน่ายผักราคาประหยัดช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่าง 6-13 ตุลาคม 2564

โออาร์ – กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนเทศกาลกินเจ 2564 เติมเต็มความอิ่มใจที่ พีทีที สเตชั่น โดยเปิดพื้นที่จำหน่ายผักในช่วงเทศกาลกินเจ เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายผักในราคาเหมาะสมและประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค พร้อมเติมเต็มความสุขให้ผู้คน ได้ทั้งอิ่มใจ และอิ่มบุญ ตั้งแต่วันที่ 6-13 ตุลาคม 2564 นี้ ที่พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สถานี

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่จำหน่ายผักภายใต้โครงการ พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความอิ่มใจ เนื่องจากช่วงเทศกาลกินเจของทุกปีพบว่าราคาผักในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้น และผักบางชนิดหาซื้อได้ยาก รวมถึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ส่งผลกระทบให้ผักขาดตลาด โออาร์ และกรมการค้าภายใน จึงเร่งแก้ไขปัญหาข้างต้นด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายผักราคาประหยัดในช่วงเทศกาลกินเจ โดยจัดหาผักมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ได้แก่ ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี และผักกวางตุ้ง แบ่งเป็นแพ็กในถุงพลาสติกใส ถุงละ 500 กรัม โดยมีจำหน่ายที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สถานี เวลาในการจำหน่ายตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป (สินค้าจำกัด 30 กิโลกรัม ต่อสถานี ต่อวัน) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center และตรวจสอบรายชื่อพีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com

ช่วงเทศกาลกินเจนี้ พีทีที สเตชั่น ขอร่วมเติมเต็มความอิ่มใจ พร้อมเติมเต็มทุกรอยยิ้ม ด้วยการเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน โดยขอเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ร่วมเติมเต็มความสุขให้ครอบคลุมครบทุกความต้องการของคนไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรตามหลักการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน

Previous «
Next »

Recent Posts