• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความห่วงใย แจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ผู้เติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 1 ล้านชิ้น

พีทีที สเตชั่น เติมเต็มความห่วงใย แจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ผู้เติมน้ำมันที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 1 ล้านชิ้น

PTT Station ขอเติมเต็มความห่วงใยให้คุณ พร้อมร่วมดูแลคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่ายังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้น ทาง PTT Station ขอแสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของทุกคน ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยฟรี! 1 ชิ้น/1ใบเสร็จ ให้แก่ผู้ใช้บริการที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ณ PTT Station ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการที่ร่วมรายการ กว่า 300 แห่ง รวมจำนวน 1 ล้านชิ้น โดยเริ่มแจกในวันที่ 7 – 11 เมษายน 2564 (หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านชิ้น) เพื่อร่วมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยคาดว่า PTT Station จะเร่งขยายพื้นที่การแจกหน้ากากอนามัยในจังหวัดอื่น ๆ เป็นลำดับต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ PTT Station ที่ร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1365 Contact Center

Previous «
Next »

Recent Posts