Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeNewsPPPGC สนับสนุน “ไม้กวาดทางมะพร้าว” สร้างรายได้สู่ชุมชน

PPPGC สนับสนุน “ไม้กวาดทางมะพร้าว” สร้างรายได้สู่ชุมชน

PPPGC ร่วมสนับสนุน “ไม้กวาดทางมะพร้าว” ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านหินปิด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างยั่งยืน

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร (ปาล์ม คอมเพล็กซ์) ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานการทำไม้กวาดทางมะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับซื้อผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว จากชาวบ้านหินปิด ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม “ไม้กวาดแม่มด” ขึ้นมา เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากการทำการเกษตรและงานประจำ ในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำทางมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุที่มีมากในท้องถิ่น มาผลิตเป็นไม้กวาดทางมะพร้าว ทั้งแบบเป็นกำสำหรับจับและแบบมีด้าม นับเป็นไม้กวาดที่มีความทนทานสูงและได้มาตรฐาน นิยมใช้สำหรับกวาดทำความสะอาดลานบ้าน ลานหญ้า กวาดเศษดิน ก้อนดิน หิน ทราย เศษใบไม้ รวมถึงพื้นปูนซีเมนต์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว จากกลุ่ม “ไม้กวาดแม่มด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้สำหรับกวาดทำความสะอาดภายในโรงงาน ซึ่งไม่เพียงเป็นการยกระดับสินค้าชุมชน พร้อมการเพิ่มปริมาณการผลิตและจำหน่าย แต่ยังช่วยต่อลมหายใจให้ชาวบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular