• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สถาบันเทคโนโลยีปทุม เปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”

สถาบันเทคโนโลยีปทุม เปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ ซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทร จันทรวิมล อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ Video Conference เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งพูดให้กำลังใจบุคลากรสถาบันฯ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »