• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • Peach มอบความช่วยเหลือนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ด้วยการบริจาคอาหารภายในเครื่องจำนวนหนึ่งให้นักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซ

Peach มอบความช่วยเหลือนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ด้วยการบริจาคอาหารภายในเครื่องจำนวนหนึ่งให้นักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สายการบิน Peach ได้เดินทางไปยังสถานกงศุลใหญ่แห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองจังหวัดโอซากา เพื่อบริจาค “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป” ซึ่งได้เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นอาหารบนเครื่อง จำนวน 10 ลัง ภายในบรรจุลังละ 200 กล่อง ให้แก่ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และ นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร ประธานสมาคมนักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าวจะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในภูมิภาคคันไซต่อไป

นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวขอบคุณสายการบิน Peach ที่บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้นักเรียนไทยในคันไซ ความปรารถนาดีของบริษัทฯ ต่อนักเรียนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร ประธานสมาคมนักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซ กล่าวว่า “ทางนักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซ ขอขอบคุณสายการบิน Peach ที่ให้การสนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Nissin ในช่วงการระบาดของไวรัส บะหมี่กึ่งสำเร็จมีรสชาติที่อร่อย เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนไทยหลายคนและสะดวกต่อการรับประทาน ทางนักเรียนไทยในภูมิภาคคันไซหวังว่าหากมีโอกาสในอนาคต อยากใช้บริการสายการบิน Peach เพราะพวกเราประทับใจในความมีน้ำใจและห่วงใยลูกค้าของทางสายการบิน”

Peach ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ถึงโอกินาว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “สะพานเชื่อมเอเชีย” สานสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เส้นทางการบินต่างประเทศของ Peach ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างระงับการให้บริการ อย่างไรก็ตาม เรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งให้ได้โดยเร็วที่สุด

Previous «
Next »