• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • OR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

OR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ และจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ผู้นำธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 208,980 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า โออาร์ (OR)

Previous «
Next »

Recent Posts