• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา “Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”

OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา “Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 “OKMD Book Cover Award 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัด โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ประธานจัดงาน
การเสวนาจากเหล่าผู้ชนะการประกวดในหัวข้อ Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน

และคอนเซ็ปในปีนี้ก็คือ Love at First Sight คนเรามักตกหลุมรักจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน หนังสือก็เป็นเช่นนั้น เรามักเลือกหยิบหนังสือโดยดูจาก ‘หน้าปก’ ของหนังสือเป็นหลัก นั่นเป็นเพราะผู้ออกแบบปกหนังสือ ได้รวบรวมสรรพความรู้ทั้งหมด ทั้งเนื้อหาในหนังสือ และศิลปะในการออกแบบ ใช้สี จัดวางองค์ประกอบ เพื่อกลั่นหนังสือทั้งเล่มออกมา ‘สื่อสาร’ กับผู้อ่าน นั่นคือภาพปก จึงไม่ต้องสงสัยเลย ว่าเพราะเหตุใด การออกแบบปกหนังสือจึงสำคัญอย่างมาก ปกหนังสือไม่ได้เป็นเพียงปก แต่คือ ‘การสื่อสาร’ หนังสือทั้งเล่มด้วยภาพเพียงภาพเดียวให้ต้องตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่กำหนดไว้  Love at First Sight จึงเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้

หนังสือ Sasi's Mini Sketch Book JAPAN ผู้ออกแบบ ศศิ และ Fullstop สำนักพิมพ์ ฟูลสต๊อป
หนังสือ ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน ผู้ออกแบบ จิรณรงค์ วงษ์สุนทร (jiranarong) สำนักพิมพ์ Bibli

ภายในงานฯ นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ประธานจัดงาน ขี้น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ โดยครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติขึ้นมอบโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 พร้อมกิจกรรมการเสวนาจากเหล่าผู้ชนะการประกวดในหัวข้อ Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หนังสือ ความจำยาวของปู่ขี้ลืม ผู้ออกแบบ ลลนา มนัสสิริเกียรติ สำนักพิมพ์ ห้องเรียน
หนังสือ ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ ผู้ออกแบบ rabbithood studio สำนักพิมพ์ Illuminations Editions

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เป็นการดีที่สังคมไทยจะได้เล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน ผ่านเวทีแห่งโอกาสนี้ สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือล้วนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน โดยการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ การอ่านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ OKMD และ PUBAT ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งครั้งนี้ OKMD ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ มีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ เข้าร่วมการประกวด เพื่อได้รับการเชิดชูและรับรู้จากประชาชนเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านครับ และในทศวรรษที่ 2 ของการก่อตั้ง เรามีความคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรนำในการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญารูปแบบใหม่ เพื่อเป็นช่องทางแสวงหาความรู้ ทักษะ โอกาส และการมีส่วนร่วมของสังคมอุดมปัญญาและเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ” 

โดยในปีนี้ ยังได้เสียงตอบรับจากสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 248 ปก ซึ่งผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

หนังสือวัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย ผู้รับรางวัล ณัฐชญาภรณ์ บุญมี สำนักพิมพ์ มติชน
  1. รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) : ปกหนังสือสวย งามวิจิตรในสไตล์ไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย

จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่

หนังสือ: วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย

สำนักพิมพ์: มติชน   ผู้ออกแบบ: ณัฐชญาภรณ์ บุญมี

 

  1. รางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) : ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 45 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่

หนังสือ: ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน

สำนักพิมพ์: Bibli  ผู้ออกแบบ: จิรณรงค์ วงษ์สุนทร (jiranarong)

 

  1. รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) : ปกหนังสือสวยโดดเด่นบนแผง สะกดทุกสายตาให้เปิดอ่าน พลิกเล่มดู จนกระทั่งซื้อกลับบ้าน หรือแม้จะไม่ซื้อกลับบ้าน ก็ตาตรึงใจไปแสนนาน เข้าประกวดทั้งสิ้น 77 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่

หนังสือ: Sasi’s Mini Sketch Book JAPAN  สำนักพิมพ์: ฟูลสต๊อป  ผู้ออกแบบ: ศศิ และ Fullstop

 

  1. รางวัล Cool Creative (สร้างสรรค์สุดคูล) : ปกหนังสือเด่น เท่อย่างมีสไตล์ ด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู เข้าประกวดทั้งสิ้น 62 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่

หนังสือ: ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์

สำนักพิมพ์: Illuminations Editions  ผู้ออกแบบ: rabbithood studio

 

  1. รางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) : ปกหนังสือที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสมสำหรับ กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี

จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่

หนังสือ: ความจำยาวของปู่ขี้ลืม

สำนักพิมพ์: ห้องเรียน  ผู้ออกแบบ: ลลนา มนัสสิริเกียรติ

Previous «
Next »

Recent Posts