• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • NRF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

NRF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และอาหารโปรตีนจากพืช เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,237 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NRF”

Previous «
Next »

Recent Posts