• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นิปปอนเพนต์ สานต่อเวทีประกวด Asia Young Designer Awards 2021 มุ่งจุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สู่การเป็นนักออกแบบเพื่อสังคมมืออาชีพ

นิปปอนเพนต์ สานต่อเวทีประกวด Asia Young Designer Awards 2021 มุ่งจุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สู่การเป็นนักออกแบบเพื่อสังคมมืออาชีพ

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้า จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สานต่อเวทีประกวดงานออกแบบระดับเอเชีย “Asia Young Designer Awards 2021” เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แสดงถึงความเข้าใจและใส่ใจผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Young Designer Summit 2022 ร่วมกับผู้ชนะจากอีก 16ประเทศ โดยผู้ชนะในระดับนานาชาติจะมีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Harvard’s Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปีนี้โจทย์ของการประกวด Asia Young Designer Awards จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FORWARD: Amplifying Empathy Through Design” เพื่อเน้นย้ำให้นักออกแบบรุ่นใหม่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดและทำความเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อดึงความต้องการ ความจำเป็น และปัญหาของผู้ใช้งานมาออกแบบ นำเสนอเป็นโซลูชันงานออกแบบที่ผสานทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการประกวด Asia Young Designer Awards นิปปอนเพนต์มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยงานที่ดีไซน์ที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโจทย์การแข่งขันคือ FORWARD: Amplifying Empathy Through Design นิปปอนเพนต์ตระหนักดีถึงสถานการณ์โลกที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการออกแบบ คิดค้นโจทย์การแข่งขันที่นักออกแบบสามารถสร้างผลงานที่มอบ Better LifeBetter Living และ Better Solution ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโครงการที่ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติเป็นสำคัญ โดยนิปปอนเพนต์เชื่อว่าการประกวด Asia Young Designer Awards จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาวงการการออกแบบ และสร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริง ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่สร้างงานออกแบบที่เข้าใจความต้องการของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ Asia Young Designer Awards เป็นเครือข่ายศูนย์กลางการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักออกแบบระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่ชนะเลิศระดับประเทศไทยจากประเภทสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน จะได้เป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันเฟ้นหาผู้ชนะระดับเอเชียและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชนะเลิศจากอีก 16 ประเทศทั่วเอเชีย ในกิจกรรมที่ชื่อว่า Asia Young Designer Summit ที่หมุนเวียนจัดขึ้นตามประเทศที่เป็นเจ้าภาพ อาทิเช่น กิจกรรม Workshop การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ และการเชิญสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาอีกด้วย

รายละเอียดสำหรับการส่งผลงานในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. การออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Architectural Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอโซลูชันงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สร้างประโยชน์ ตอบโจทย์ และเข้าใจผู้คน สังคม และสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน พร้อมประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาใช้งาน โดยผลงานการออกแบบดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 40,000 ตารางเมตร

  2. การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่ภายในที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับองค์ประกอบโดยรอบ รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่และชุมชนรอบข้าง โดยจะต้องถูกจัดสรรอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 2,800 ตารางเมตร

นักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนักออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสในการเข้าเรียนโปรแกรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Asia Young Designer Awards Thailand

Previous «
Next »