• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • เนสท์เล่ จัดเวิร์กชอป “1 วันสร้างสุขให้ลูกเปลี่ยน ปี 3” จุดประกายพ่อแม่เป็นต้นแบบเพื่อสุขภาพและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

เนสท์เล่ จัดเวิร์กชอป “1 วันสร้างสุขให้ลูกเปลี่ยน ปี 3” จุดประกายพ่อแม่เป็นต้นแบบเพื่อสุขภาพและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé for Healthier Kids) โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดย นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์  (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม “1 วันสร้างสุขให้ลูกเปลี่ยน ปี 3” เพื่อจุดประกายให้ผู้ดูแลเด็กเห็นถึงความสำคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดี (#Hero makes Hero) พร้อมแนะเทคนิคการสื่อสารเชิงบวกในการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพสำหรับเยาวชนอายุ 3-12 ปี เพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและสุขภาพดีของเด็กๆ ในระยะยาว โดยมีอาจารย์รณสิงห์ รือเรือง (กลาง) นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และอุ้ม – นพรรต นพปศักดิ์ (ขวา) ฟู้ดบล็อกเกอร์และเจ้าของเฟซบุ๊กเพจ “My name is napat” ร่วมเป็นวิทยากร และมีครอบครัวผู้พันเบิร์ด – วันชนะ สวัสดี (ที่ 2 จากซ้าย) นักแสดงชั้นนำ ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต  

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

 1. นางวริญญา สวัสดี ภรรยาผู้พันเบิร์ด
 2. ผู้พันเบิร์ด พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี นักแสดงชั้นนำ
 3. นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 4. อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 5. นางทัศนีย์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 6. นางสาวศิรินันท์ โทณวณิก ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส เท็นเซ็น ประเทศไทย
 7. นางนพรรต นพปศักดิ์ ฟู้ดบล็อกเกอร์ และเจ้าของเฟซบุ๊กเพจ “My name is napat”
Previous «
Next »