• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • NCAP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

NCAP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สมชัย ลิมป์พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,980 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NCAP”

Previous «
Next »