• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • MyCloudFulfillment รับเงินลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายธุรกิจ รับช้อปปิ้งออนไลน์โต

MyCloudFulfillment รับเงินลงทุน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายธุรกิจ รับช้อปปิ้งออนไลน์โต

นายนิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด แถลงข่าวในโอกาสได้รับเงินลงทุน Series A มูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากผู้ร่วมลงทุน นำโดย SCB 10X ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการจัดการด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศ โดยมี ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์, คุณชาริณี แชนนอน กัลยาณมิตร, คุณพจน์ สุพรหมจักร, คุณอรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts