• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มิวเซียมสยาม ชวนเที่ยวนิทรรศการรอยสัก “ไทย-ไต้หวัน” “สักสี สักศรี : ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน”

มิวเซียมสยาม ชวนเที่ยวนิทรรศการรอยสัก “ไทย-ไต้หวัน” “สักสี สักศรี : ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน”

มิวเซียมสยาม ชวนคนรุ่นใหม่ เที่ยวชมนิทรรศการ “สักสี สักศรี: ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน (Tattoo COLOR, Tattoo HONOR)” นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ‘ไทย – ไต้หวัน’ ผ่านศิลปะบนเรือนร่าง สู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ครั้งแรกของไทย จาก 3 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ชาวไท่หย่า (Atayal) ชาวไผวัน (Paiwan) จากไต้หวัน และชาวล้านนาไทย ภายในนิทรรศการประกอบด้วย

  • วัตถุจัดแสดงและภาพที่หาชมได้ยาก อาทิ หุ่นไม้แกะสลัก มือไม้แกะสลัก ภาพประวัติศาสตร์การสักของกลุ่มชาติพันธุ์ ภาพศิลปะการสักและขนบธรรมเนียมเฉพาะกลุ่มของแต่ละชาติพันธุ์
  • ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับศิลปะการสักลายของชาติพันธุ์ ที่สะท้อนเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
  • กิจกรรมเสวนาและเวิร์คช็อป จากกูรูและหมอสักชื่อดัง ที่มาให้ความรู้ลวดลายการสัก และความหมายที่มากกว่าสุนทรียะของรอยสัก

โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2562 (ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์) เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Museum Siam หรือ www.museumsiam.org โทร. 02-225-2777 ต่อ 521

Previous «
Next »