• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • MBK LIFE ผนึก ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ เพิ่มช่องทางขายประกันให้ลูกค้า

MBK LIFE ผนึก ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ เพิ่มช่องทางขายประกันให้ลูกค้า

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MBK LIFE ร่วมกับ นายศรีกรุง อรุณสวัสดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ MBK LIFE ผ่าน ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการซื้อประกันให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายมีทั้งแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว หลากหลายรูปแบบให้ผลตอบแทนคุ้มค่าตามความต้องการของลูกค้า โดยมี นายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร MBK LIFE ร่วมในพิธี

Previous «
Next »