• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ชาวเคทีซีร่วมมอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

ชาวเคทีซีร่วมมอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนและผลิตอักษรเบรลล์ให้ผู้บกพร่องทางสายตาของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ (กลางขวา) ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Previous «
Next »