• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซี ยินดีกับ วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้และด้านกฎหมายรายแรกในไทย

เคทีซี ยินดีกับ วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้และด้านกฎหมายรายแรกในไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบูชา ศิริชุมแสง (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีกับ นายพรเลิศ เบญจกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ในโอกาสที่บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการติดตามหนี้และด้านกฎหมาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Personal Information Management System) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management System) และสอดรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย โดยผ่านการตรวจสอบด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายรายแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ณ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Previous «
Next »

Recent Posts