• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เคทีซีลงพื้นที่เก็บผลผลิตและแปรรูปอาหารร่วมกับน้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”

เคทีซีลงพื้นที่เก็บผลผลิตและแปรรูปอาหารร่วมกับน้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”

เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาจับมือน้องๆ บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดนางนวลจากโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอาหารว่าง ได้แก่ เห็ดหยอง คุ้กกี้เห็ด และเห็ดทอด ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ซึ่งเคทีซีได้ริเริ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 12 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด การสอนทฤษฎีเพาะเห็ดออการ์นิคแบบครบวงจรและฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า รวมทั้งการบริหารต้นทุนและการวางแผนการใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับสังคมต่อไป

Previous «
Next »